Қоймада

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, онда жылжымалы каротаж станциясының жабдықтары мен басқару пульттерінің үш өлшемді үлгілері жүзеге асырылады. Ол жылжымалы каротаж стансасының жабдығын және оның жұмыс істеу принципін, жабдықтың жұмыс кезеңдерінің бірізділігін көзбен көруге және зерттеуге мүмкіндік береді. Бағдарлама ұңғыманы геофизикалық барлау бойынша бақылау тапсырмасы түрінде оқытуды және білімді тексеруді жүзеге асырады.

Арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, онда жылжымалы каротаж станциясының жабдықтары мен басқару пульттерінің үш өлшемді үлгілері жүзеге асырылады. Ол жылжымалы каротаж стансасының жабдығын және оның жұмыс істеу принципін, жабдықтың жұмыс кезеңдерінің бірізділігін көзбен көруге және зерттеуге мүмкіндік береді. Бағдарлама ұңғыманы геофизикалық барлау бойынша бақылау тапсырмасы түрінде оқытуды және білімді тексеруді жүзеге асырады.

Ничего не найдено :(