Бейорганикалық химия

фото Полный курс виртуальные лаборатории "Неорганическая химия" «Бейорганикалық химия» толық курстық виртуалды зертханалар
фото Курс виртуальные лаборатории "Неорганическая химия" «Бейорганикалық химия» виртуалды зертханалары курсы
фото Виртуальная лабораторная работа "Особые свойства азотной кислоты" «Азот қышқылының ерекше қасиеттері» виртуалды зертханалық жұмыс
фото Виртуальная лабораторная работа "Подгруппа азота" «Азот топшасы» виртуалды зертханасы
фото Виртуальная лабораторная работа "Подгруппа углерода" «Көміртек топшасы» виртуалды зертханасы
фото Виртуальная лабораторная работа "Сера. Оксиды серы. Сероводородная и серная кислоты" Виртуалды зертханалық жұмыс "Күкірт. Күкірт оксидтері. Гидрокүкірт және күкірт қышқылдары"
фото Виртуальная лабораторная работа "Основные соединения галогенов" «Негізгі галогендік қосылыстар» виртуалды зертханасы
фото Виртуальная лабораторная работа "Соединения железа" «Темір қосылыстары» виртуалды зертханасы
фото Виртуальная лабораторная работа "Алюминий и его соединения" Виртуалды зертханалық жұмыс «Алюминий және оның қосылыстары»
фото Виртуальная лабораторная работа "Свойства солей" «Тұздардың қасиеттері» виртуалды зертханалық жұмыс
фото Виртуальная лабораторная работа "Свойства кислот и оснований" «Қышқылдар мен негіздердің қасиеттері» виртуалды зертханалық жұмыс
фото Виртуальная лабораторная работа "Свойства оксидов" «Оксидтердің қасиеттері» виртуалды зертханалық жұмыс